Doç. Dr. EMRE ÖZŞAHİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. EMRE ÖZŞAHİN

T: (0282) 250 2696

M eozsahin@nku.edu.tr

W eozsahin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Coğrafya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:COĞRAFYA (DR)
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: İstanbul ilinin Anadolu yakasının jeomorfolojik özellikleri (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:COĞRAFYA (DR)
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: Marmara Denizi havzası deltaları (2009)
Lisans
Üniversite: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:COĞRAFYA BÖLÜMÜ / COĞRAFYA PR.
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA / FİZİKİ COĞRAFYA
2013-
Uzman MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA / FİZİKİ COĞRAFYA
2008-2013
İdari Görevler
Bölüm Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA BÖLÜMÜ
2018-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA BÖLÜMÜ
2016-2016
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA BÖLÜMÜ - FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Bilirkişi (Jeomorfoloji Mühendisi) ADALET BAKANLIĞI 2015-2016
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Fiziki Coğrafya
Jeomorfoloji
Toprak Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Soil erosion risk assessment due to land use/cover changes (LUCC) in Bulgaria from 1990 to 2015, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, vol. 34, pp. 1-8, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Erzincan Kentinde Yerel Zemin Özelliklerinin Deprem Duyarlılığına Etkisi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 5, pp. 41-57, 2019.
Özgün Makale Mühendislik ve Temel Bilimler Erişim Linki
3. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Erzincan Kentinde Yerel Zemin Özelliklerinin Deprem Duyarlılığına Etkisi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 5, pp. 41-57, 2019.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
4. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ENVIRONMENTAL DEGRADATION ANALYSIS USING GIS IN TEKIRDAG PROVINCE, TURKEY, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 27, pp. 9650-9661, 2018.
Özgün Makale SCI
5. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., Naip Ovası ve Yakın Çevresindeki Taş Ocaklarında Zamansal ve Mekânsal Değişimlerin Çevresel Etkileri (Tekirdağ), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 28, pp. 331-344, 2018.
Özgün Makale Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Erişim Linki
6. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Land capability classification based on ecological properties of Tekirdag provincepTekirdağ ilinin ekolojik koşullarına göre arazi kabiliyet sınıflandırması, Journal of Human Sciences, vol. 15, pp. 835-854, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
7. ÖZŞAHİN E., DURU Ü., EROĞLU İ., Land Use and Land Cover Changes (LULCC), a Key to Understand Soil Erosion Intensities in the Maritsa Basin, Water, vol. 10, pp. 1-15, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Tekirdağ İlinde Eğitim ve Biyoklimatik Konfor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 26, pp. 161-170, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
9. ÖZŞAHİN E., Geodiversity assessment in the Ganos (Isıklar) Mount (NW Turkey), Environmental Earth Sciences, vol. 76, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., SOIL QUALITY INDEX (SQI) ANALYSIS OF TEKIRDAG PROVINCE USING GIS (THRACE, TURKEY), FEB - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 26, pp. 3005-3014, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. SARI H., ÖZŞAHİN E., Spatiotemporal change in the LULC (Landuse/Landcover characteristics of Tekirdag Province based on the CORINE (Thrace, Turkey), FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 25, pp. 4694-4707, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
12. ÖZŞAHİN E., CBS Kullanılarak Çeltik Tarımı için Arazi Uygunluk Değerlendirmesi: Hayrabolu Deresi Havzası (Trakya Yarımadası) Örneği, Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 22, pp. 295-306, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ÖZŞAHİN E., Alakır Çayı Havzasında (Antalya) Toprak Kaybının Mekânsal Dağılışı ve Etkili Faktörler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 123-134, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. ÖZŞAHİN E., Doğal Çevre Bileşenleri Açısından Yerleşime Uygunluk Analizi, Pilot Çalışma; Altınova Mahallesi (Süleymanpaşa/Tekirdağ), Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 399-416, 2016.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
15. ÖZŞAHİN E., Çok Şiddetli Erozyon Probleminin Değerlendirilmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma: Kavakdere Havzası (Trakya Yarımadası) Örneği, Journal of Eurasia Social Sciences, vol. 7, pp. 100-119, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. ÖZŞAHİN E., Ergene Havzasında (Trakya) arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişikliklerinin erozyon üzerine etkileri, ANADOLU JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, pp. 117-126, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Tekirdağ Şehri ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimi, Journal of World of Turks, vol. 8, pp. 307-326, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
18. ÖZŞAHİN E., AYVALIDERE HAVZASINDA (SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ) JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Öneri Dergisi, vol. 12, pp. 1-19, 2016.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
19. ÖZŞAHİN E., Ganos (Işıklar) Dağı´nın (Tekirdağ) Sosyojeomorfolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 11, pp. 161-184, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
20. ÖZŞAHİN E., Ganos (Işıklar) Dağı ve Yakın Çevresindeki (Tekirdağ) Akarsuların Morfolojik Kalite İndeksi (MKİ), Journal of International Social Research, vol. 8, pp. 704-719, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
21. ÖZŞAHİN E., Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Kullanılarak Tekirdağ Şehrinin Heyelan Duyarlılık Analizi, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol. 1, pp. 50-71, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
22. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., ALBAYRAK L., Artvin ilinin biyoklimatik konfor şartlarının analizi ve turizm bakımından önemi, International Journal of Human Sciences, vol. 12, pp. 1050, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
23. ÖZŞAHİN E., Ganos (Işıklar) Dağı ve Yakın Çevresindeki (Tekirdağ) Akarsuların Drenaj Özellikleri, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 5, pp. 139-139, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
24. ÖZŞAHİN E., Fay Kontrolünde Gelişmiş Bazı Akarsu Havzalarının Göreceli Tektonik Aktivite Değerlendirmesi: Ganos Fayı Örneği (Tekirdağ), Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 63-89, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
25. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Asi Nehri Deltasının (Hatay) Arkeolojik Turizm Potansiyelinin Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 4, pp. 83-101, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
26. ÖZŞAHİN E., Ganos Dağı ve Yakın Çevresinin Tektonik Jeomorfolojisi (Tekirdağ), Journal of International Social Research, vol. 8, pp. 398-418, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
27. ÖZŞAHİN E., Ganos (Işıklar) Dağının Ekojeomorfolojisi (Tekirdağ), Researcher: Social Science Studies, vol. 3, pp. 23-44, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
28. ÖZŞAHİN E., Hoşköy Deresi Havzası’nın (Tekirdağ) Jeomorfometrik Özellikleri, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 3, pp. 99-120, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
29. ÖZŞAHİN E., İstanbul’un Tektonik Jeomorfolojisi (KB Türkiye), Route Educational and Social Science Journal, vol. 2, pp. 200-200, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
30. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Türkiye Şelalelerinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi, Route Educational and Social Science Journal, vol. 2, pp. 12-12, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
31. ÖZŞAHİN E., ATASOY A., Aşağı Asi Nehri Havzası Toprakları, Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol. 14, pp. 127-153, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
32. ÖZŞAHİN E., Examination of Gönen and Kocasu River Deltas In Terms of Land Use and Changes In Shoreline (NW Turkey), International Journal of Innovative Environmental Studies Research, vol. 3, pp. 1-13, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER
33. ÖZŞAHİN E., Hatay İlinde Macera Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi, Journal of Turkish Studies, vol. 10, pp. 749-749, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
34. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Sınır Güvenliği Açısından Stratejik Bir Risk Duyarlılık Analizi: Hatay-Suriye Sınırı (Türkiye), Journal of Turkish Studies, vol. 10, pp. 745-745, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
35. ÖZŞAHİN E., Şarköy Deresi (Şarköy) - Bağlar Deresi (Marmara Ereğlisi) Arasındaki Marmara Denizi Akaçlama Havzasının (Tekirdağ) Jeomorfolojik Özellikleri, the Journal of Academic Social Sciences, vol. 10, pp. 360-360, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
36. ÖZŞAHİN E., Şehir ve Toprak Arasındaki İlişkinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi: Tekirdağ Şehri Örneği, Journal of Turkish Studies, vol. 10, pp. 733-733, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
37. ÖZŞAHİN E., Tekirdağ´da Kentsel Gelişim ve Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Zamansal Değişimi, Journal of Turkish Studies, vol. 10, pp. 579-579, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
38. ÖZŞAHİN E., Tekirdağ İlinde CBS Tabanlı RUSLE Modeli Kullanarak Erozyon Risk Değerlendirmesi, JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 45-56, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
39. ÖZŞAHİN E., UYGUR V., The effects of land use and land cover changes (LULCC) in Kuseyr plateau of Turkey on erosion, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 38, pp. 478-487, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
40. ÖZŞAHİN E., Tekirdağ İlinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Heyelan Duyarlılık Analizi, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, pp. 167-186, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
41. ÖZŞAHİN E., ATASOY A., Aşağı Asi Nehri Havzası’nda (Hatay) Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü (AKAÖ) Değişiminin (1990-2011) Erozyon Üzerindeki Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 7, pp. 457-468, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
42. ÖZŞAHİN E., Coğrafi Açıdan Bir Değerlendirilme: Damlataş Mağarası (Sincan Köyü/Dörtyol/Hatay), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp. 13-29, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
43. ÖZŞAHİN E., Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak Tekirdağ ilinde deprem hasar riski analizi, International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol. 11, pp. 861-879, 2014.
Özgün Makale İNSAN BİLİMLERİ Erişim Linki
44. ÖZŞAHİN E., An assessment of monthly rainfall erosivity model for Amik Plain (Hatay, S Turkey), The Journal of Geography and Geology. Photon, vol. 118, pp. 177-193, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
45. ÖZŞAHİN E., CBS ve AHS Kullanılarak Orman Yangını Duyarlılık Analizi: Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Örneği, Route Educational and Social Science Journal, vol. 1, pp. 50-50, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
46. ÖZŞAHİN E., Kuseyr Platosu´nun Doğal Ortam Özelliklerinin Analizi: Bir CBS Yaklaşımı, Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, pp. 57-57, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
47. ÖZŞAHİN E., Kuseyr Platosu’nun (Hatay) Jeomorfolojik Özellikleri, the Journal of Academic Social Sciences, vol. 2, pp. 83-83, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
48. ÖZŞAHİN E., CBS Kullanılarak Su Kalitesinin Dağılışı ve Değerlendirilmesi: Cevizli Dere Havzası (Tekirdağ) Örneğ, Journal of Turkish Studies, vol. 8, pp. 1067-1067, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
49. ÖZŞAHİN E., DEĞERLİYURT M., Modeling of Seismic Hazard Risk Analysis in Antakya (Hatay, South Turkey) by Using GIS, International Journal of Innovative Environmental Studies Research, vol. 1, pp. 31-54, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER
50. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Rüzgâr Enerji Santrallerinin (RES) Kuruluş Yeri Seçiminin CBS İle Analizi: Hatay Örneği, TÜBAV Bilim Dergisi, vol. 6, pp. 1-18, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
51. ÖZŞAHİN E., Amanos Dağlarında Bir Paleokarstik Vadinin Jeomorfolojik Özellikleri Ve Gelişimi, Journal of Turkish Studies, vol. 8, pp. 2111-2111, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
52. ÖZŞAHİN E., Arnavutluk’ta Taşkın Risk Analizi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 91-109, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
53. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Ecological Impact Assessment and Analysis of Camili (Macahel) Biosphere Reserve Area (Artvin, NE), Turkey, Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning (GARJGRP), vol. 2, pp. 121-138, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER
54. ÖZŞAHİN E., Kurucaova Polyesinin Jeomorfolojisi (Kırıkhan/Hatay), Journal of Turkish Studies, vol. 8, pp. 827-827, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
55. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Taşkın Riskinin Değerlendirmesine Bir Örnek: Amik Ovası Taşkınları, Journal of Turkish Studies, vol. 8, pp. 2021-2021, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
56. ÖZŞAHİN E., Yunushanı Köyünün (Altınözü-Hatay) Kuzey ve Kuzeybatısındaki Peribacası Görünümlü Sivri Doruklu Lapya Kompleksleri, Journal of Turkish Studies, vol. 8, pp. 551-566, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
57. ATASOY A., ÖZŞAHİN E., Yükseltiye Bağlı Olarak Nüfus Değişir Mi? Hatay Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 6, pp. 92-108, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
58. ÖZŞAHİN E., Belen Tünemiş Senklinallerinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay), The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 65, pp. 10131036, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
59. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Camili (Macahel) Biyosfer Rezerv Alanının (Artvin, KD Türkiye) Heyelan Duyarlılık Analizi, Journal of Turkish Studies, vol. 83, pp. 471493, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
60. ÖZŞAHİN E., Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay), The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 61, pp. 11611191, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
61. ÖZŞAHİN E., İnanç Turizmi ve Jeomorfoloji İlişkisine Bir Örnek: Mekke (Suudi Arabistan), Akademik Bakış Dergisi, vol. 1, pp. 1-20, 2012.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
62. KORKMAZ H., ÇETİN B., KUŞÇU V., EGE İ., BOM A., ÖZŞAHİN E., KARATAŞ A., Temporal Changes In Land Use In Asi River Delta (Hatay, Southern Turkey), Journal Enviromental Biology, vol. 33, pp. 463-473, 2012.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
63. ÖZŞAHİN E., CBS Kullanılarak Kıbrıs’ta Fırtına Riski Duyarlılık Analizi, Journal of Turkish Studies, vol. 74, pp. 26272642, 2012.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
64. ÖZŞAHİN E., Mekânın Fiziksel Planlanmasına Bir Örnek: Alan Yaylası (Kırıkhan/HATAY), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 5, pp. 373-385, 2012.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
65. ÖZŞAHİN E., Zeytinli Çayı Havzasının (Balıkesir) Erozyon Analizi, e-Journal of New World Sciences Academy, vol. 6, pp. 42-56, 2011.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
66. ÖZŞAHİN E., Gönen Havzasında Jeomorfolojik Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki (Balıkesir), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp. 9-25, 2011.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
67. ÇETİN B., ÖZŞAHİN E., Turizm ve Mekânsal Değişime Etkileri Yönüyle Gönen (Balıkesir) Termal Kaynakları, Journal of Turkish Studies, vol. 62, pp. 317340, 2011.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
68. ÖZŞAHİN E., Hatay Havaalanının Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Turkish Studies, vol. 54, pp. 13901411, 2010.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
69. ÖZŞAHİN E., İskenderun Akaçlama Havzasında (HATAY) Arazi Örtüsünün Zamansal Değişimi, Journal of Turkish Studies, vol. 52, pp. 1296-1320, 2010.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
70. ÖZŞAHİN E., Gölbaşı (Balık) Gölü’nde (Hatay) Meydana Gelen Değişimin Coğrafi Analizi, Journal of Turkish Studies, vol. 61, pp. 16571673, 2008.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., TRAKYA YARIMADASI’NIN JEOMORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ, Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, ss. 87-98, 2018.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., TEKİRDAĞ İLİNİN ANTROPOJENİK BİYOMLARININ (ANTRONOMLARIN) ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ, Marmara Coğrafya Dergisi, ss. 218-227, 2017.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
3. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., Keşan’da (Edirne) Hava Kirliliği, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss. 83-100, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
4. SARI H., ÖZŞAHİN E., CORINE Sistemine Göre Tekirdağ İlinin AKAÖ (Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü) Özelliklerinin Analizi, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt 30, ss. 13-26, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., Erzincan İlinde Yerleşmelerin ve Nüfusun Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 9, ss. 143-156, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ÖZŞAHİN E., Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Heyelan Duyarlılık Analizi: Ganos Dağı Örneği (Tekirdağ), Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2015.
Özgün Makale FEN BİLİMLERİ Erişim Linki
7. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., CBS ve AHS Kullanılarak Doğal Çevre Bileşenleri Açısından Kentsel Mekânın Yerleşime Uygunluk Analizine Bir Örnek: Antakya (Hatay), Doğu Coğrafya Dergisi, cilt 20, ss. 111-134, 2015.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
8. ÖZŞAHİN E., CBS Kullanılarak Şehir ve Jeomorfoloji Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekirdağ Şehri Örneği, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 93-122, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
9. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Amik Ovası’nın Tarım (Agro) Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt 25, ss. 241-257, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
10. ÖZŞAHİN E., Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Kullanılarak Antakya (Hatay) Şehri’nde Kütle Hareketleri Duyarlılığının Değerlendirmesi, Ege Coğrafya Dergisi, cilt 23, ss. 19-35, 2014.
Özgün Makale
11. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası’nın Turizm Potansiyeli (Aydıncık, Mersin), Doğu Coğrafya Dergisi, cilt 19, ss. 145-166, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
12. ÖZŞAHİN E., EKİNCİ D., Gönen Çayı’nın mendereslenme morfolojisi ve mendereslenmeyi etkileyen faktörler, Türk Coğrafya Dergisi, ss. 39-51, 2014.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
13. ÖZŞAHİN E., EKİNCİ D., İstanbul’un Anadolu Yakasının Jeomorfolojik Özelliklerinin Ana Çizgileri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, ss. 14-37, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
14. ÖZŞAHİN E., Gönen Çayı Deltası’nın Toprak Özelliklerinin Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi, Ekev Akademi Dergisi, cilt 17, ss. 233-246, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
15. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Türkiye Termal Su Kaynaklarının Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 25-38, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
16. ÖZŞAHİN E., CBS Kullanılarak Hatay İli Heyelan Duyarlılık Analizi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, cilt 4, ss. 47-59, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
17. ÖZŞAHİN E., Çan Mağarası’nın Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi (Harbiye-Antakya/Hatay), Doğu Coğrafya Dergisi, cilt 18, ss. 135-153, 2013.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER
18. ÖZŞAHİN E., Antakyada (Hatay) Yer Seçiminin Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 13, ss. 1-16, 2010.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
19. ÖZŞAHİN E., Asi (Orontes) Nehri Deltasındaki (Hatay/Türkiye) Doğal Çevre Sorunlarına Coğrafi Bir Yaklaşım, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 7, ss. 445-475, 2010.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
20. ÖZŞAHİN E., Komşu Akarsu Havzalarının Morfometrik Analizi: Sarıköy ve Kocakıran Dereleri Üzerine Temel Bir Çalışma (Gönen Havzası, Güney Marmara), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 20, ss. 139-54, 2010.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER
21. ÖZŞAHİN E., Karikatürlerle Coğrafya Öğretimi, Marmara Coğrafya Dergisi, cilt 1, ss. 101-122, 2009.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
22. ÖZŞAHİN E., Gönen Ovasında Pirinç Tarımı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 18, ss. 49-70, 2008.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
23. ÖZŞAHİN E., Keçi Dere (Gönen Çayının Bir Kolu) Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 5, ss. 301-317, 2008.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Recent Advances in Social Sciences, Bölüm: FROG HUNTING IN EDIRNE PROVINCE (THRACE, TURKEY), Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk, Ramiz Arabacı, 2019.
Bilimsel Kitap
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Recent Advances in Social Sciences, Bölüm: EDUCATION CLIMATOLOGYOF THRACE (NW TURKEY), Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk, Ramiz Arabacı, 2019.
Bilimsel Kitap
3. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Theory and Practice in Social Sciences, Bölüm: Spatiotemporal Change of Anthropogenic Biomes (Anthromes) of Turkey., Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Krystev, Viliyan Efe, Recep Atasoy, Emin, 2019.
Bilimsel Kitap
4. KAYMAZ Ç. K., ÖZŞAHİN E., Cehennem Deresi Kanyonu Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli (Ardanuç-Artvin), Yayın Yeri: Lambert Academic Publishing, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
5. KAYMAZ Ç. K., ÖZŞAHİN E., Cehennem Deresi Kanyonu’nun Doğal Ortam Özelliklerive Turizm Potansiyeli (Ardanuç-Artvin), Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018.
Bilimsel Kitap
6. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., EKOLOJİK KOŞULLARA GÖRE TEKİRDAĞ İLİNİN ARAZİ KABİLİYET SINIFLANDIRMASI, Yayın Yeri: Kriter Yayınevi, 2018.
Bilimsel Kitap
7. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., ERENSOY Ş., PAPARACI S., BOZYİĞİT R., INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE PROCEEDING BOOK, Bölüm: A Model Study for Tekirdag Rural Tourism Project: Ucmakdere (Sarkoy/Tekirdag), Yayın Yeri: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Editör: Adem Yavuz SÖNMEZ Soner BİLEN Ertuğrul TERZİ Ali Eslem KADAK, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
8. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ERENSOY Ş., PAPARACI S., INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE PROCEEDING BOOK, Bölüm: The Planning in Terms of Natural Hazard Sensitivity of Tekirdag City, Yayın Yeri: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Editör: Yavuz SÖNMEZ Soner BİLEN Ertuğrul TERZİ Ali Eslem KADAK, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
9. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Social Sciences Researches in the Globalizing World, Bölüm: The Evaluation of Site Selection in Kanal Istanbul (Istanbul Canal) Project Area in Terms of Topographic Features (NW Turkey), Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Editör: Recep Efe Marin Rusev Cevdet Avcıkurt Eric Strauss Bekir Parklak Abdullah Soykan, 2018.
Bilimsel Kitap
10. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Contemporary Studies in Environment and Tourism, Bölüm: GEOGRAPHICAL ENVIRONMENTAL CHANGES IN TEKIRDAG PROVINCE AND ITS NEIGHBOURHOOD DURING 1900-2015 (THRACE-TURKEY), Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe Münir Öztürk, 2017.
Bilimsel Kitap
11. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Current Trends in Science and Landscape Management, Bölüm: Risk Terrain Modeling (RTM) for Site Selection: The Example of Tekirdağ, Yayın Yeri: Sofia St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, 2017.
Bilimsel Kitap
12. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Current Trends in Science and Landscape Management, Bölüm: Temporal Change of Forest Areas in Turkey (1926-2015), Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, 2017.
Bilimsel Kitap
13. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Current Trends in Science and Landscape Management, Bölüm: Risk Terrain Modeling (RTM) for Site Selection: The Example of Tekirdağ, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, 2017.
Bilimsel Kitap
14. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Current Trends in Science and Landscape Management, Bölüm: Temporal Change of Forest Areas in Turkey (1926-2015), Yayın Yeri: Sofia St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep EFE, Jan A. WENDT, Halil UNAL, Murat ZENCİRKIRAN, Zeynal TUMSAVAS, Bilyana BORISOVA, 2017.
Bilimsel Kitap
15. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Geographical Changes in Tekirdag Provinces and its Neighbourhood during 1900-2015, Bölüm: Geographical Changes in Tekirdag Provinces and its Neighbourhood during 1900-2015, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe, Münir Öztürk, 2017.
Bilimsel Kitap
16. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Bölüm: Scientific Use of Ganos Mountain and Its Neighborhood, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, 2016.
Bilimsel Kitap
17. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Bölüm: Assessing Water Quality in the Rivers of the Middle East: The Case of the Orontes River, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: EFE Recep, CÜREBAL İsa, NYUSSUPOVA Gulnara, ATASOY Emin, 2016.
Bilimsel Kitap
18. ÖZŞAHİN E., Natural Environment Features and Main Natural Hazards (Earthquake, Landslide, Erosion) of Tekirdağ Province (Thrace, Turkey), Yayın Yeri: Akademi Titiz Press, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
19. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Bölüm: The Geodiversity Assessment of Hatay Province and its Potential Geomorphosites, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, 2014.
Bilimsel Kitap
20. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Bölüm: Natural Disaster Risk Assessment of An Urban Area in Terms of Tourism: The Case of Antakya (Hatay, S Turkey), Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, 2014.
Bilimsel Kitap
21. EKİNCİ D., ÖZŞAHİN E., Balkan Studies I Geograpy & Geostrategy, Bölüm: Geomorphology of Balkans, Yayın Yeri: Cyril and Methodius University, 2011.
Bilimsel Kitap
22. ÖZŞAHİN E., Black Sea Basin Studies, Bölüm: Human Impact (N Turkey) on the Black Sea Shore, Yayın Yeri: Donetsk National University Publishing, 2011.
Bilimsel Kitap
23. ÇETİN B., ÇETİNKAYA S., KORKMAZ H., EGE İ., ÖZŞAHİN E., KARATAŞ A., AHMET B., Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, Bölüm: Daphne (Laurus Nobilis L.) and Daphne Industry In Hatay, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, 2011.
Bilimsel Kitap
24. EKİNCİ D., ÖZŞAHİN E., Turkish Studies in Higher Education, Bölüm: Geovisualization: A Tool for Teaching Geomorphology, Yayın Yeri: Florida State College at Jacksonville, 2010.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI, Yayın Yeri: Natilus Tasarım ve Mimarlık Tic. Ltd. Şti, 2019.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. ÖZŞAHİN E., ÖZDEŞ M., EROĞLU İ., TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Stratejileri, Bölüm: TR21 Trakya Bölgesi´nde İklim Değişikliğinin Ekonomik Sektörler Üzerine Olası Etkileri, Yayın Yeri, Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Editör: Konukçu Fatih, Albut Selçuk, Altürk Bahadır, 2019.
Bilimsel Kitap
3. KAYMAZ Ç. K., ÖZŞAHİN E., Cehennem Deresi Kanyonu Doğal Ortam Özelliklerive Turizm Potansiyeli (Ardanuç-Artvin), Yayın Yeri: Kriter Yayınevi, 2018.
Bilimsel Kitap
4. KAYMAZ Ç. K., ÖZŞAHİN E., Cehennem Deresi Kanyonu’nun Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli (Ardanuç-Artvin), Yayın Yeri: Kriter, 2018.
Bilimsel Kitap
5. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Ekolojik Koşullara Göre Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması, Yayın Yeri: Kriter Yayınevi, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
6. KAYMAZ Ç. K., ÖZŞAHİN E., Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar, Prof. Prof. h. c. Dr. İbrahim ATALAY’ın 45. Meslek Yılına Armağan, Bölüm: Harbiye Şelalesi (Defne-Hatay) Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Recep Efe, 2015.
Bilimsel Kitap
7. ÖZŞAHİN E., Kent Çalışmaları II, Bölüm: Kent Planlaması ve Jeomorfoloji, Yayın Yeri: Pegem Akadem, Editör: Karakuyu, Mehmet; Keçeli, Arif; Çelikoğlu, Şaban, 2015.
Bilimsel Kitap
8. ÖZŞAHİN E., Prof. Prof. h. c. Dr. İbrahim ATALAY’ın 45. Meslek Yılına Armağan, Bölüm: Işıklar (Ganos) Dağı’nın Biyojeomorfolojisi. Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Recep Efe, 2015.
Bilimsel Kitap
9. ÖZŞAHİN E., Şarköy Deresi (Şarköy) - Bağlar Deresi (Marmara Ereğlisi) Arasındaki Marmara Denizi Akaçlama Havzasının (Tekirdağ) Jeomorfolojik Özellikleri, Yayın Yeri: Akademi Titiz Yayınları, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
10. ÖZŞAHİN E., ATASOY A., Aşağı Asi Nehri Havzası’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Teknikleriyle Erozyon Analizi, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, 2014.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
11. ÖZŞAHİN E., Kuseyr Platosu’nun (Hatay) Doğal Ortam Özellikleri ve İnsan, Yayın Yeri: Akademi Titiz Yayınları, 2014.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
12. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Bölüm: Antakya ve Erzurum Kentlerinin Jeomorfolojik Özelliklerinin Kentsel Ekoloji Penceresinden Analizi, Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ, 2013.
Bilimsel Kitap
13. ÖZŞAHİN E., Prof. Dr. Asaf Koçman’a Armağan, Bölüm: Kütle Hareketleri ve Türkiye, Yayın Yeri: Ege Üniversitesi Basımevi, 2013.
Bilimsel Kitap
14. ÖZŞAHİN E., Prof. Dr. İlhan Kayan’a Armağan, Bölüm: Asi Nehri Deltasının (Hatay) Antropojenik Jeomorfolojisi, Yayın Yeri: Ege Üniversitesi Basımevi, 2013.
Bilimsel Kitap
15. ÖZŞAHİN E., ÖZDER A., Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Bölüm: Antakya Şehri ve Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişkinin Zamansal Değişimi (Hatay), Yayın Yeri: BABİL BASIM, 2011.
Bilimsel Kitap
16. KORKMAZ H., ÇETİN B., ÖZŞAHİN E., KARATAŞ A., BOM A., Hatay İl Yıllığı, Bölüm: Hatay Coğrafyası, Yayın Yeri: Pozitif Matbaa, 2011.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ÖZDEŞ M., Çorlu Tren Kazası ve Alınması Gereken Uygulamalı Jeomorfolojik Dersler, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019 (10.10.2019-12.10.2019).
Özet bildiri Erişim Linki
2. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., ÖZDEŞ M., Hisarlıdağ Volkanı ve Yakın Çevresinde Jeomorfolojik Birimler ile Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019 (10.10.2019-12.10.2019).
Özet bildiri
3. ÖZŞAHİN E., ÖZDEŞ M., EROĞLU İ., Tekirdağ Şehri Millet Bahçesinin Coğrafi Planlama Süreci. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) (03.10.2019-05.10.2019).
Tam metin bildiri
4. ÖZŞAHİN E., ÖZDEŞ M., EROĞLU İ., Gönen Çayı Deltası Sulak Alanında (Balıkesir) AraziKullanımı/Arazi Örtüsü Değişimi (1990-2018), 2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu – UBS’19 (17.09.2019-19.09.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. ÖZDEŞ M., ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Corine arazi sınıflandırmasına göre Trakya Yarımadası arazi Örtüsü/kullanımı özelliklerinin yeniden değerlendirilmesi, 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (20.06.2019-22.06.2019).
Tam metin bildiri
6. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., ÖZDEŞ M., Türkiye’nin ilk ilçe atlası: Aliağa Coğrafya Atlası (The first atlas of distric in Turkey: Aliaga Geography Atlas), 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (20.06.2019-22.06.2019).
Tam metin bildiri
7. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., KIRLAK B., Alternative Tourism Geography of the Thracian Peninsula, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., İMAMOĞLU S., Distribution of Population and Settlement Based on Elevation Zones in the Thracian Peninsula, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ÖZTÜRK T., Fear and the Geography of Fear Surrounding Human-Culture-Space, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., AVŞAR G., Geographical Division of Marine Pollution in the Sea of Marmara, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., DÜZENLİ F., Geographical Terms in the Folk Songs of the Thracian Peninsula, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., YILDIZ H., GIS Based Erosion Studies in Turkey, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
13. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., OCAK A., Soil Erosion in Bulgaria, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., MERAN M., The Culture and Geography of Disaster in the City of Tekirdag, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., YILDIRIMAY S., Topographical Features and Space Utilization of the Rivers in Tekirdag, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
16. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Tourism Climatology in Bulgaria, XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (09.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
17. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Tarımsal Verimliliğinin Mekânsal Dağılışına Bir Örnek: Tekirdağ(Trakya Yarımadası), TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (03.10.2018-06.10.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
18. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Tekirdağ Kırsal Turizm Projesinin Planlamasına Üzerine Pilot BirÇalışma: Kastro Koyu (Saray/Tekirdağ), TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (03.10.2018-06.10.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
19. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI - ARAZİ ÖRTÜSÜ (AKAÖ) DEĞİŞİKLİKLERİ (1990-2012), INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS (03.05.2018-06.05.2018).
Özet bildiri
20. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI - ARAZİ ÖRTÜSÜ (AKAÖ) DEĞİŞİKLİKLERİ (1990-2012), ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS (03.05.2018-06.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
21. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., ERENSOY Ş., PAPARACI S., BOZYİĞİT R., A Model Study for Tekirdag Rural Tourism Project: Ucmakdere (Sarkoy/Tekirdag), INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 2018 (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
22. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Anthropogenic Biomes (Anthromes) of Turkey, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 2018 (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
23. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., BOZYİĞİT R., Geomorphological Features of Kanal Istanbul (Istanbul Canal) Project Area (NW Turkey), INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 2018 (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
24. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ERENSOY Ş., PAPARACI S., The Planning in terms of Natural Hazard Sensitivity of Tekirdag City, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 2018 (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
25. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Avcılık Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Edirne İlinde Kurbağa Avcılığı, VII. International Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Tekirdag / Turkey (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
26. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., BOZYİĞİT R., Meriç Nehri Havzasının İklimi, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdag / Turkey (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
27. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ENVIRONMENTAL EFFECTS OF QUARRIES IN NAIP PLAIN AND ITS SURROUNDINGS (TEKİRDAG), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES ISGGG-2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
28. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., Environmental Effects of Quarries in Naip Plain and Its Surroundings (Tekirdağ), International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
29. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., MONITORING SOIL EROSION USING UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE), RS (REMOTE SENSING) AND GIS (GEOGRAPHICAL INFORMATIONAL SYSTEMS): A CASE STUDY OF THE GANOS MOUNT, TEKIRDAG (NW TURKEY), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
30. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., SPATIOTEMPORAL CHANGE OF FOREST AREAS IN TURKEY, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
31. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., Evaluating The Relationship Between Geomorphological Features And Soil Quality In The Tekirdağ Province, International Symposium on Geomorpology 2017 (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
32. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Keşan (Edirne) Şehrinde Yer Seçiminin Jeomorfolojik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2017) Bildiriler Kitabı (12.10.2017-14.10.2017).
Tam metin bildiri
33. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., Tekirdağ İlinde Jeomorfolojik Özellikler ve Toprak Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2017) Bildiriler Kitabı (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri
34. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., YERSEÇİMİNDE MEKÂNSAL RİSK MODELLEMESİ (MRM), ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017 (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri
35. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Yerseçiminde Mekânsal Risk Modellemesi (MRM), Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2017) Bildiriler Kitabı (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri
36. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Evaluating the Relationship between Education and Bioclimatic Comfort in the Edirne Province, Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
37. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Spatiotemporal change of land use in the Edirne Province (NW Turkey), Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
38. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Spatiotemporal change of land use in the Edirne Province (NW Turkey), III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
39. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Geographical Changes in Tekirdag and The Surrounding Region Between 1900 and 2015, 4th International Geography Symposium (23.05.2016-26.05.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
40. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Landuse Capability Classification For Tekirdag (Thrace) Based On Atalay’s Method, 4th International Geography Symposium (23.05.2016-26.05.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
41. ÖZŞAHİN E., Tekirdağ İlinin Doğal Afetleri ve Doğal Afet Duyarlılık Haritasının Hazırlanması, 1. Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi (16.09.2015-18.09.2016).
Özet bildiri
42. KAYMAZ Ç. K., ÖZŞAHİN E., Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası Tabiat Anıtının Jeoçeşitlilik Değerlendirmesi (Aydıncık, Mersin), Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2015 (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
43. KAYMAZ Ç. K., ÖZŞAHİN E., Potansiyel Bir Jeomorfositin Planlanması: Yunushanı Sivri Doruklu Lapya Kompleksleri Örneği (Altınözü/Hatay), Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2015 (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
44. ÖZŞAHİN E., Yeniköy Deresinin Aşağı Mecrasında Jeomorfolojik Özellikler Ve Toprak Arasındaki İlişkinin Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi (Tekirdağ), Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2015 (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
45. ÖZŞAHİN E., EKİNCİ D., How was the Anatolian side of Istanbul Formed? A geomorphologic assesment (NW Turkey), http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016486 (10.06.2013-13.06.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
46. ÖZŞAHİN E., ATASOY A., Soil erosion estimation in lower Asi river catchment using GIS, 3rd International Geography Symposium, GEOMED2013, 10-13 June 2013, Antalya, Turkey (10.06.2013-13.06.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
47. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Avalanche susceptibility and risk analysis of Eastern Anatolian region by Using GIS, 3rd International Geography Symposium, GEOMED2013, 10-13 June 2013, Antalya, Turkey (10.06.2013-12.06.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
48. ÖZŞAHİN E., KAYMAZ Ç. K., Coğrafi Bir Değerlendirme: Amik Ovası (Hatay) Höyükleri, Uluslararası Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu (21.05.2013-23.05.2013).
Tam metin bildiri
49. ÖZŞAHİN E., Ecological Susceptibility Analysis of Olive Groves in Edremit Bay Using GIS (NW Turkey), 2nd International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit (02.05.2013-04.05.2013).
Tam metin bildiri
50. ÖZŞAHİN E., Deltas of Albania (W Balkans), The 2nd International Balkan Conference (IBAC 2012) (10.10.2012-13.10.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
51. KORKMAZ H., ÇETİN B., EGE İ., KARATAŞ A., BOM A., ÖZŞAHİN E., Environmental effects of stone pits in Hatay (Turkey), The 2nd International Geography Symposium-Mediterranean Evironment 2010 (02.06.2010-05.06.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Pınarbaşı İlçesinde (Kayseri) Rüzgâr Enerji Santrallerinin (Res) Yeri Seçimi Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu (10.05.2018-12.05.2018).
Tam metin bildiri
2. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., BOZYİĞİT R., Pınarbaşı İlçesinin (Kayseri) İklimi, 1. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu (10.05.2018-12.05.2018).
Tam metin bildiri
3. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Aliağa İlçesinde Arazi Kullanımı-Arazi Örtüsü (Akaö) Değişiklikleri Üzerindeki Antropojenik Etkiler, Arkeoloji, Tarih, Coğrafya,Turizm ve KültürüyleGeçmişten Günümüze1. Aliağa Sempozyumu (14.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
4. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Aliağa’nın Depremselliği, Arkeoloji, Tarih, Coğrafya,Turizm ve KültürüyleGeçmişten Günümüze1. Aliağa Sempozyumu (14.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
5. ÖZŞAHİN E., Türkiye’de Yaşanmış (1970-2012) Doğal Afetler Üzerine Bir Değerlendirme, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (26.09.2013-).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. ÖZŞAHİN E., K. Ç. K., Afet Kültürünün Değerlendirilmesine Bir Örnek: Antakya Şehri, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (25.09.2013-).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. ÖZŞAHİN E., Asi Nehri Deltasının Çevresel Jeomorfolojisi, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi (19.06.2013-21.06.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. KODAY Z., KAYMAZ Ç. K., ÖZŞAHİN E., Turizmin Doğal Çevre İle İlişkisine Bir Örnek: Camili (Macahel) Biyosfer Rezerv Alanı (Artvin, KD Türkiye), Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı (19.06.2013-21.06.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. KAYMAZ Ç. K., Ö. E., Hatay İlinin Potansiyel Eko Turizm Alanlarının Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi (Doğu Akdeniz), 2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu “Ekoturizm” (19.04.2013-).
Tam metin bildiri
10. ÖZŞAHİN E., Bir Kıyı Nasıl Kullanılmaz? Coğrafi Bir Bakış Açısı İle Hatay Örneği, Türkiye´nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi (14.11.2012-16.11.2012).
Tam metin bildiri
11. ÖZŞAHİN E., E. D., Marmara Denizi Deltaları ve İnsan, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi (14.11.2012-).
Tam metin bildiri
12. ÇETİNKAYA S., Ö. E., Arsuz Ovasında (İskenderun/Hatay) Arazi Örtüsü ve Kullanım Özelliklerinin Değişimi, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (05.10.2012-).
Tam metin bildiri
13. ATASOY A., Ö. E., Hatay’da Nüfusun Jeomorfolojik Birimlere Göre Dağılışı, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (05.10.2012-).
Tam metin bildiri
14. ÖZŞAHİN E., EKİNCİ D., Marmara Denizi Deltaları, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012) (04.10.2012-06.10.2012).
Tam metin bildiri
15. ÖZŞAHİN E., T. E., Yerşekilleri Beşeri Kültür İlişkisine Bir Örnek: Ilgın K29 Paftası (Konya), 1. Ulusal Ilgın Sempozyumu (30.06.2010-).
Tam metin bildiri
16. ÖZŞAHİN E., D. M., Antakya-Serinyol (Hatay) Güzergâhındaki Alt Geçit Projesinin Uygulamalı Jeomorfolojik Açıdan Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Karayolları ve Trafik Güvenliği Sempozyumu (06.05.2010-08.05.2010).
Tam metin bildiri
17. DEĞERLİYURT M., Ö. E., Trafik Kazalarının Önlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanılması: Antakya (Hatay) Örneği, 1. Ulusal Karayolları ve Trafik Güvenliği Sempozyumu (06.05.2010-07.05.2010).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Yayın Kurulu Üyeliği (01.04.2018-20.04.2018).
Uluslararası Dergi CEEOL, MLA, EBSCO, TEİ, OpenAIRE
2. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (12.11.2017-01.12.2017).
Uluslararası Dergi EBSCO, TEİ, CEEOL, OpenAIRE, MLA
3. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (15.10.2018-22.10.2018).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpenAIRE
4. Route Educational and Social Science Journal, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal.
Uluslararası Dergi Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals
5. Route Educational and Social Science Journal, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal.
Uluslararası Dergi Route Educational and Social Science Journal
6. Route Educational and Social Science Journal, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal.
Uluslararası Dergi Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals
7. Route Educational and Social Science Journal, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal.
Uluslararası Dergi Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals
8. Route Educational and Social Science Journal, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal.
Uluslararası Dergi Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals
9. Route Educational and Social Science Journal, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal.
Uluslararası Dergi Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals
10. Route Educational and Social Science Journal, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal.
Uluslararası Dergi Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals
11. Route Educational and Social Science Journal, Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal.
Uluslararası Dergi Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals
12. RESSJOURNAL Route Education and Social Science Journal, Yayın Yeri: RESSJOURNAL, Konuk Editör (15.04.2014-).
Uluslararası Dergi SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
2. HUMANITAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
3. The Journal Of Academic Social Science Studies, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Journal of International Scientific Researches, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
5. HUMANITAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
7. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SOSYAL BİLİMLER
8. International Research Journal of Public and Environmental Health, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SOSYAL BİLİMLER
9. Scientific Research and Essays, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SOSYAL BİLİMLER
10. Environmental Earth Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
11. Environmental Monitoring and Assessment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SOSYAL BİLİMLER
12. Agricultural Science Research Journal, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Ziraat
13. RESS (Route Education & Social Science), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SOSYAL BİLİMLER
14. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
15. Çukurova Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
16. Doğu Coğrafya Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SOSYAL BİLİMLER
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınflandırması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 14.03.2016-14.11.2017.
2. Tekirdağ Ili 2015 Yılı Arazı Kullanım Sınıflandırması (Avrupa Birliği Corine Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemi Uygulaması), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 19.06.2015-16.08.2016.
3. Ganos Dağının Tektonik Jeomorfolojisi (Tekirdağ), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.04.2015-23.06.2016.
4. Şarköy-Marmara Ereğlisi Arasındaki Marmara Denizi Akaçlama Havzasının Jeomorfolojik Özellikleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.01.2014-03.01.2015.
5. Aşağı Asi Havzasının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Yöntemleriyle Erozyon Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.01.2012-01.07.2013.
6. İstanbul İlinin Anadolu Yakasının Jeomorfolojik Özellikleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 27.10.2011-01.07.2013.
Ödüller
1. Namık Kemal Üniversitesi 2014 yılı Bilimsel Yayın Ödülleri İkinciliği, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2015.
2. Mustafa Kemal Üniversitesi 2012 yılı Bilimsel Yayın Ödülleri İkinciliği, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2012.
Üyelikler
Jeomorfoloji Derneği, Üye, 2015-.